jump to navigation

Zadatak iz kombinatorike 17/11/2012

Posted by Profesorka Snežana in Zadaci.
add a comment

1. Od 12 vitezova okruglog stola, svka 2 suseda su u svadji. Na koliko načina se može izabrati dvočlan delegacija viteza koji nisu u svadji za posetu kralju Arturu?

Rešenje:

Zamislimo da su vitezovi temena konveksnog dvanaestougla upisanog u krug. Broj delegacija je jednak broju dijagonala ovog dvanaestougla. 12(12-3)/2=54.

Advertisements